สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

Home Loans
สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 มีโครงการอะไรที่น่าสนใจบ้าง

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564 อัตราค่าดอกเบี้ยบ้าน หรือสินเชื่อกู้ซื้อบ้านหมายถึงตัวกำหนดการผ่อนคลายจ่ายค่าผ่อนส่งของการซื้อบ้านเดี่ยว บ้านคู่แฝด ทาวน์เฮ้าส์ และก็คอนโด สำหรับผู้ที่กระทำกู้ซื้อบ้านผ่านแบงค์ โดยเหตุนี้คนใดกันที่ยังเลือกไม่ได้ว่าจะกู้ซื้อบ้านกับแบงค์ไหนดีก็หายห่วงได้ PHUKET VILLA

พวกเราได้สะสมข้อมูลอัตราค่าดอกเบี้ยบ้าน อัปเดตเมนส์ เดือนกรกฎาคม ปี 2564 เดือน เดือนกรกฎาคม 2564 แบงค์ส่วนมากมีอัตราค่าดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อบ้านเฉลี่ย 3 ปีแรกคงเดิมจากเดือน เดือนมิถุนายน ปี 2564

มีเพียงแค่สถาบันด้านการเงินบางที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าดอกเบี้ยของสินค้าสินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ซึ่งทาง DDproperty ก็ได้นำอัตราค่าดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกที่ต่ำที่สุดมาจัดลำดับ โดยมีอัตราค่าดอกเบี้ยบ้านของแบงค์ที่น่าดึงดูด ดังต่อไปนี้ บ้าน

แบงค์ไหนให้สินเชื่อบ้านโดยคิดดอกเบี้ยบ้านต่ำสุด มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการพิเคราะห์เลือกสินเชื่อ สำหรับคนที่กำลังตกลงใจเลือกซื้อบ้าน หรือคอนโด ได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น พร้อมตัวช่วยสำหรับการคำนวณผ่อนส่งสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อพร้อมใช้ปี 2564

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

ยื่นคำขอกู้เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564
อนุมัติและก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ อนุมัติข้างในวันที่ 30 ธ.ค. 2564 และก็ทำนิติกรรมข้างในวันที่ 31 ม.ค. 2565
(ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาหมดโปรโมชั่นดอกก่อน ถ้าหากแบงค์ให้สินเชื่อเต็มกรอบวงเงินแล้ว)

วงเงิน / ช่วงเวลาผ่อน

วงเงิน
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน แล้วก็ตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์สำหรับปฏิบัติงานสินเชื่อของแบงค์ ช่วงเวลาผ่อน วิลล่าภูเก็ต
ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน รวมทั้ง ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี เว้นเสียแต่ กรณีเจ้าหน้าที่รัฐตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่แก่ปลดเกษียณมากยิ่งกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับช่วงเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราค่าดอกเบี้ย

สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

ปีที่ 1 = 3.75% ต่อปี
ปีที่ 2 – ปีที่ 3 = MRR-2.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลง = MRR

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ
ลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป รวมทั้งลูกค้าผลประโยชน์ ที่ขอสินเชื่อกับสินค้าสินเชื่ออื่นๆของแบงค์
เอกสาร
เอกสารส่วนตัว
บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล
สำเนาบัตรประชาชนคู่ชีวิต (ถ้าหากมี)
เอกสารด้านการเงิน
พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าจ้างรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/ หลักฐานแสดงฐานะทางด้านการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง) สินเชื่อบ้านแลกเงิน
สำเนาทะเบียนการค้า/ ทะเบียนบริษัท/ ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายกิจการค้า
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะรวมทั้งใบรับรองยอดคงเหลืออยู่ (กรณีซื้อ)
สำเนาคำสัญญากู้ยืม รวมทั้ง สำเนาข้อตกลงจำนำกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่คืนจำนำ)
ใบรับเงินการผ่อนคลายจ่ายหรือบัญชีเวียนย้อนไป 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่คืน)
หลักฐานการเป็นเจ้าของตึก
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/ นส.3ก / หนังสือเจ้าของแฟลต/ อช.2 ทุกหน้า
ใบอนุมัติก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบประมาณก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง โครงการบ้าน ธอส 2564
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มอีก เพื่อใช้ประกอบตรึกตรองการให้สินเชื่อของแบงค์ **

สินเชื่อบ้านอยู่เย็น มีความสุข

กู้สินเชื่อบ้านธอส2564

ยื่นคำขอกู้เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2564 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2564
อนุมัติแล้วก็ทำนิติกรรมด้านในวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564
(ดังนี้แบงค์สงวนสิทธิ์สำหรับการระบุช่วงเวลาหมดโครงงานยังไม่ครบกำหนด ถ้าหากแบงค์ให้สินเชื่อเต็มวงเงินของแผนการแล้ว)

จุดมุ่งหมายการยื่นกู้

1. เพื่อซื้อที่ดินตึก
2. เพื่อก่อสร้างตึก เพื่อซื้อที่ดินพร้อมก่อสร้างตึก
3. เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย หรือซ่อมบำรุงตึก
4. เพื่อซื้อหรือจัดให้มีเครื่องใช้ไม้สอยหรือเครื่องอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องเพื่อผลดีสำหรับการอาศัย กับ เป้าหมายการขอกู้ตามข้อ 1. ถึงข้อ 4. และก็ ข้อ 6. เพียงแค่นั้น
5. กู้เพิ่ม เพื่อก่อสร้าง / เพิ่มเติม / ขยาย / ปรับปรุงแก้ไขซ่อนแซมตึก / ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือฯ

หมายเหตุ
-นิยามคำว่า “ตึก” คือ บ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด ทาวน์เฮ้าส์ แล้วก็ตึกการค้า เพื่อที่อยู่ที่อาศัย นอกจาก แฟลต รวมทั้งบ้านเช่า

อัตราค่าดอกเบี้ย

กู้สินเชื่อบ้านธอส2564

ปี อัตราค่าดอกเบี้ย
ปีที่ 1 = 1.75% ต่อปี
ปีที่ 2 = MRR-3.40% ต่อปี
ปีที่ 3 = MRR-2.45% ต่อปี
ปีที่ 4 จนกระทั่งตลอดอายุข้อตกลง
กรณีลูกค้าผลประโยชน์ = MRR-1.00% ต่อปี
กรณีลูกค้ารายย่อย = MRR-0.50% ต่อปี

คุณลักษณะ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณลักษณะ
ผู้กู้ควรจะมีคุณลักษณะขอใดข้อข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วๆไป
2. เป็นลูกค้าผลประโยชน์ขาดเงินฝาก

ซื้อ/ก่อสร้าง/ปรับแก้ ที่พักที่อาศัยที่มีระบบระเบียบพลังงานตอบแทน หรือระบบช่วยใชัพลังงานน้อยลงกระแสไฟฟ้า หรือซื้อเครื่องมือฯ ที่ช่วยลดความร้อนด้านในที่พักที่อาศัย เพื่อเป็นที่พักที่อาศัยใชัพลังงานน้อยลง (ECO House)
เอกสาร
เอกสารส่วนตัว
บัตรประชาชน / บัตรเจ้าหน้าที่รัฐ
สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
สำเนาใบแปลงชื่อ – สกุล
สำเนาบัตรประชาชนคู่ครอง (หากมี)
เอกสารทางด้านการเงิน
พนักงานประจำ

ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิผลประโยชน์
สลิปค่าตอบแทนรายเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนไป 3 เดือน
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะทางการเงินอื่นๆ(พร้อมเอกสารฉบับจริง)
สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
หลักฐานการเสียภาษีอากรรายได้
ภาพถ่ายธุรกิจการค้า
สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
สำเนาคำสัญญาจะซื้อจะขาย / ข้อตกลงมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและก็ใบรับรองยอดยังเหลือ (กรณีซื้อ)
หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน อย่างเช่น สำเนาใบคำร้องขอ หมายเลขบ้าน สำเนาสัญญาซื้อขายฉบับที่ทำการที่ดิน (ทด.13)
สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3กรัม
เอกสารสิทธิ์ก่อสร้าง / เพิ่มเติม
แบบแปลน
ใบประมาณก่อสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ ** แบงค์ขอสงวนสิทธิ์สำหรับเพื่อการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เสริมเติม เพื่อใช้ประกอบไตร่ตรองการให้สินเชื่อของแบงค์ **
กรณีกู้ซื้อเครื่องใช้ไม้สอยฯ
= MRR

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.

หมวดหมู่
ธันวาคม 2022
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
หมวดหมู่